Sekretesspolicy och tillgänglighetsförklaring

 

Registrera och processor

Webbplatsen En jaksa används av flera finska gemenskaper som fungerar som personuppgiftsansvariga i den del av tjänsten som är reserverad för regionen. Den registeransvarige nämns på alla sidor där data samlas in och är en av följande:

  • Kymenlaakso välfärdsområde
  • Polens kommun
  • Sulkava kommun
  • Sysmä kommun
  • Österbottens välfärdsområde

Personuppgiftsbiträde är Zoturi Oy 3019051-1 yksityisyys@zoturi.com.

Inga personuppgifter samlas in i följande avsnitt:

  • Norra Österbotten välfärdsområde
  • Mellan Finland välfärdsområde
  • Lapplands välfärdsområde
  • Välfärdsområde Päijät-Tavastland
  • Satakunta välfärdsområde

 

Data som ska behandlas och underlag för behandling

Grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldighet att ge råd och vägledning enligt andra kapitlet 6§ socialvårdslagen.

Sajten har möjlighet till chatt. Vi använder tekniska cookies på vår sida för att tjänsten ska kunna erbjudas. Vi samlar in anonyma analyser. Det betyder att din IP-adress inte kommer att registreras.

Datadelning

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att ge informationen till någon, förutom följande:

Chattsvarare. Vi visar omedelbart chattsvararen konversationen du skrev och din IP-adress.

Myndigheter. Vi kan ge information om dig till myndigheterna, om myndigheterna begär det och myndigheterna har rätt att få information utifrån lagen.

Tjänsteleverantörer. Vi använder underleverantörer för att tillhandahålla tjänsten och vidarebefordra information till dessa enheter. Underleverantörer omfattas av samma dataskyddsregler som vår egen verksamhet. Underleverantörer som behandlar data är administratörer av de informationssystem som används i produktionen av tjänsten.
 

Dataskydd

Vi använder nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att hamna i fel händer och för att förhindra att de ändras och förstörs. Vi tar hand om att skydda dina uppgifter i alla stadier av behandlingen, från och med datainsamling och slutar med dataförstöring. Behandlingssäkerheten garanterar till exempel möjligheten att garantera kontinuerlig sekretess, integritet, användbarhet och feltolerans för system och tjänster, samt möjligheten att snabbt återställa datatillgänglighet och tillgång till data i händelse av en fysisk eller teknisk fel. Personuppgifter behandlas genom krypterade anslutningar och uppgifterna lagras i en databas som är skyddad av åtkomsträttigheter och en brandvägg.

Observera att ingen webbplats, internetanslutning eller server är helt säker, så för allt vårt arbete med informationssäkerhet och dataskydd kan vi inte garantera att blockering av tjänster, obehörig åtkomst, hacking eller dataläckage aldrig skulle inträffa.

 

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi kan komma att ändra vår integritetspolicy genom att lägga upp en ny version på vår webbplats, så kom tillbaka regelbundet.

 

Datalagring och överföring

Uppgifterna lagras på servrar i EES-regionen. Vi lagrar personuppgifter i högst sex månader och raderar dem automatiskt utan separat avisering. Chattkonversationer raderas samma dag.
 

Göra val och kontakta oss

Om du vill radera, se, göra ändringar, överföra från ett system till ett annat, invända mot databehandling, invända mot automatiskt beslutsfattande från de uppgifter vi har samlat in om dig kan du skicka en begäran till personuppgiftsbiträdet på adress: yksityisyys@zoturi.com eller per post Zoturi Oy, Alangontie 17, 90540 Uleåborg. Vi redigerar eller raderar uppgifter endast efter beslut av den personuppgiftsansvarige, och för detta ska du skicka en undertecknad dataförfrågan till ovanstående adress. Du har rätt att klaga på behandlingen av dina uppgifter till dataskyddsombudet.

Om du har några frågor angående vår sekretesspraxis kan du kontakta oss på den e-postadress eller postadress som nämns ovan. Zoturi Oy:s dataskyddsombud Janne Vepsäläinen svarar på frågorna.

 

Tillgänglighetsförklaring

Detta är tillgänglighetsförklaringen enligt 9 § i lagen om digitala tjänster 306/2019, som gäller för Zoturi Oy:s tjänst https://enjaksa.fi. Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Webbplatsen följer inte kraven i alla avseenden på grund av innehåll som inte omfattas av lagstiftningen. Webbplatsen har onlineinnehåll som arkiverades före 23.9.2019 arkiverat eller publicerat före 23.9.2020. Dessutom är anledningen en orimlig börda, eftersom en stor mängd video produceras för sajten. På grund av videoproduktionens cykel kan webbplatsen tillfälligt ha videor utan textsvar. En del av innehållet som används på sajten eller i dess marknadsföring är dramatiserat. Innehållet är tillgängligt på ett alternativt sätt genom att begära det från e-postadressen helpdesk@zoturi.com.

Märkte du av bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Meddela oss genom att maila helpdesk@zoturi.com så ska vi göra vårt bästa för att rätta till bristen.
Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på sidan, ge först feedback till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du anmäla till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättar exakt hur man gör en anmälan och hur ärendet hanteras: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetskontroll, www.saavutettavusäsämäset.fi, saavutettavus(at)avi.fi, telefonnummer 0295 016 000.