Orkar inte längre (5)


 

Depression (5)


 

Sömnstörningar (5)


 

 
Document

Sinne (klicka) 
 
 
 

Familje 
 
 
 

Uppfostrar
 
 
 
 

Liv 
 
 
 

Litet barn