Livet känns tufft

Orkar inte längre (7)

Ångestkänslor (4)

Deprimerad (6)

Tappar nerverna (8)

Sover dåligt (10)

Kris och motståndskraft (9)

Nervositet och panik (6)

Tvångstankar (2)

Bipolär sjukdom (4)

Hallucinationer, psykos och skitzofreni (4)

Vård för den psykiska hälsan (7)

Dricker du för mycket? (5)

Drogmissbruk (3)

Kannabis och amfetamin (4)

Har inga pengar (8)

Hantering av ekonomi (6)

Hälsoproblem (3)

Barnlöshet(3)

Självskade eller självmordstankar (4)

Ensamhet (7)
 
 

Familjelivet

Önskar ett barn (3)

Graviditet (12)

Förlossning (7)

Bebis hälsa (12)

Bebis amnig, sömn och kommunikation (9)

Barnet gråter (9)

Lek, sömn och kommunikation i 1-6 åringar (7)

Skola och kompisar (6)

Inlärningssvåringheter (11)

Lögn, stjäla och barns straff (3)

Barnet lyder inte (6)

Känslomässiga färdigheter (5)

Besvikelser, aggressivitet och utbrott (5)

Barns särdrag (4)

ADHD och ADD (10)

Autism, Asperger, Tics, Tourettes, Dysfasi (5)

Mobbning(6)

Nätmobbning(7)

Barns rädslor (5)

Föräldrars oro och rädslor (3)

Tillräckligt bra förälder (5)

Egentid i barnfamiljer (5)

Pubertetens kurvor (11)

Ätstörningar (3)

Speluppfostran (9)

Säkerhet på nätet (5)

Falska nyheter (7)

Hur pratar man om sex och porr för barnen (4)

Ungas testande av droger (3)

Familjemedlems drogproblem (4)

Sexuella trakasserier (9)

Säkerhet på sociala medier (9)

Barn som bor utanför hemmet (2)
 
 

Förhållanden

Relationsproblem (7)

Förhållandets kriterier (5)

Sexualitet (12)

Sexproblem (11)

Bråk (4)

Diskutioner om skilsmässa och förberedelser (7)

Genomförande av skilsmässa (10)

Skilsmässa och pengar (10)

Vårdnaden av barnen (5)

Identifiering av faderskap (3)

Förtroende och egna pengar (8)

Påtryckningar och tvång (7)

Oro över de nära (6)

Våld (8)